FUNKCIJA

CD 400-18 je mali i zgodan prenosni isušivač za domaću upotrebu. On radi na principu kondenzacije.Ventilator uvlači vlažan vazduh u isušivač i provlači ga kroz evaporator. Kada prolazi kroz isparivač vazduh se ohladi do tačke rošenja, i sadržaj vodene pare se kondenzuje u vodu. Ona se odvodi ili je sakuplja u kontejner za vodu. Hladan, suv vazduh se zatim prenosi preko kondenzatora gde se vazduh ponovo zagreva, pre odlaska iz jedinice temperatura je 4°C viša nego na ulazu.

KARAKTERISTIKE:

 • Automatski rezervoar - pun odsečak
 • spoljni izlaz za povezivanje sa crevom za vodu
 • Praktična drška za nošenje
 • Prilagodljiv Air outlet za krilca, na gore ili na dole
 • Tajmer Izaberite funkciju: 2, 4 ili 8 sati rada
 • Sušenje kapaciteta do 18 ltr / 24 sata
 • Lako rukovanje
 • Nizak nivo zvuka

EKEKTRONSKA KONTROLA: ON/OFF: Pover On I prekidačem

TIMER: Tajmer se može podesiti na 2, 4 ili 8 sati rada

HUMIDITIINDICATOR: Ova lampa svetli kada kontejner voda puna.Takođe prikazuje stvarnu nivo vlažnosti.

MODE: Pritisnite prekidač za izbor željeni režim rada:

Automatsko: Operacija sušenjem prestaje automatski kada je relativna vlažnost ispod cca.60%RH.

Kontinuirano: U kontinuiranom režimu možete da pritisnete Timer prebacite na 2, 4 ili 8 sati rada

Suva odeca u: U ovom režimu brzina ventilatora je veća za brže sušenje odecé.

Vazduh čist: U funkciji čišćenja vazduha filter će filtrirati čestice prašine iz vazduha. U ovoj funkciji kompresor ne radi i operacija sušenja je zaustavljena.

PRIMENA:

 • privatne kuće
 • arhive
 • Kupatila
 • Vikendice

ODMRZAVANJE: automatski, pasivno odmrzavanje je inkorporirano u kontroli. Otapanje se aktivira senzorom temperature, kada temperatura okoline padne ispod15°C. Funkcija odmrzavanje isključuje kompresor u intervalima od 30 minuta i zatim ventilator uduvava vazduh iz prostorije kroz isparivač za nekoliko minuta, čime se topi led na isparivaču. Kada se otapanje završi, kompresor se uključi ponovo automatski.

TEHNIČKIPODACI:

    AD290B
 Operativnost-vlažnost  %RH 5 0 - 100
 Operativnost-temperatura  °C  5 - 35
 Protok vazduha  m³/h  180
 Smanjenje vlage na 30°C/80%RH    18 litara / 24h
 Smanjenje vlage na 20°C/60%RH    7 litara / 24h
 Napon  V 230V / 50hz
 Maksimalna jačina struje  A  1.8
 Maksimalna potrošnja struje  kW  0.40
 Rashladna tečnost  R134a  
 Zvučnost (na 1m)  dB(A)  48
 Težina  kg  13
 Kapacitet rezervoara za vodu  l(litara)  4.5
 Visina/Širina/Dubina  mm  575/380/225
 Klasa zaštite IP20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© WINWELL

Svi textovi su vlasništvo WINWELL - a, kopiranje ili korišćenje istih bez dozvole vlasnika je podložno tužbi i biće sankcionisano.