Najčešća pitanja vezana za kondenzacione sušare – isušivače – mašine za vlagu  koje nudi  WINWELL d.o.o.
 

Kako da se isuši prostor – kako eliminisati vlagu ?

Najbolji način za uklanjanje viška vode iz vazduha je korišćenje sušara za vazduh – isušivače – mašine za vlagu. Detaljne informacije o različitim metodama sušenja možete na www.winwell.co.rs kao i razne metode sušenja.


Za šta se korite isušivači – mašine za vlagu – kondezacione sušare ?

Dehumidifikatori (isušivači – mašine za vlagu – kondezacione sušare) se koriste za smanjenje količine vode u vazduhu i na taj način suše predmete okružene vazduhom. Detaljne informacije o radu Dehumidifikatori mogu se pronaći na www.winwell.co.rs, kao i  principi rada Dehumidifikatora.


Koliko dugo traje sušenje?

Vreme sušenja zavisi od brojnih faktora, a najvažnije su temperatura i vlažnost vazduha, zapremina prostora, efikasnost isušivaća i priliv vlažnosti. Svi oni utiču na  vreme sušenja koje je  teško proceniti. Sušenje može potrajati od nekoliko sati do nekoliko dana.


Šta učiniti kako bi se sušenje učinilo efikasnijim?

Efikasnost sušenja može se povećati postavljanjem isušivača u centar sobe. Prerađeni vazduh bi trebao da  slobodno kruži po prostoriji i da dosegne do svih zidova. Više informacija o pravilnom radu možete pronaći na www.winwell.co.rs,  u delu o  mašinama za isušivanje vlage – razvlaživačima – isušivačima.


Da li će se isušivač (dehumidifier) automatski isključiti kada se postignu potrebni parametri?

Odvlaživač – isušivač – mašina za vlagu,  koji je opremljen higrostatom će se automatski isključiti kada se postigne unapred definisana vlažnost. Trebalo bi da sačekate neko vreme, ako dođe do priliva vlažnosti može  se ponovo povećati vlažnost vazduha u prostoru. Ako je to slučaj, higrostat će ponovo uključiti isušivač – odvlaživač – mašinu za vlagu.


Šta je higrostat?

Higrostat je automatizovani element koji kontroliše isušivač vlage -  dehumidifier. On isključuje uređaj kada zadata vlažnost vazduha dostigne unapred definisanu vrednost.


Zašto isušivač vlge - dehumidifier toliko kondenzuje?

Efikasnost kondenzacionog dehumidifera (isušivača vlage, mašine za vlagu, sušare za vazduh) zavisi od parametara vazduha koji obrađuje. Pad temperature smanjuje efikasnost sistema za hlađenje vazduha. To rezultuje  manjim količinama kondenzovane vode. Na efikasnost može uticati i prljav vazdušni filter ili izmjenjivač toplote. Pratiti korisničko uputstvo takođe je važno.


Kako najbolje odabrati razvlaživač – isušivač – mašinu za vlagu ?

Najbolji, mada najkomplikovaniji način izbora uređaja za sušenje, je računanje dobijanja vlažnosti, što omogućava određivanje potrebne efikasnosti sušenja. Isušivač se takođe može odabrati na osnovu grafikona koji prikazuju karakteristike rada odvaživača – isušivača – sušara – mašina za vlagu. Ako znate temperaturu i vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj se mašina koristi, možete lakše izabrati pravu efikasnost tj potrebnu mašinu za vlagu. Na sajtu www.winwell.co.rs  su opisane i druge metode izbora uređaja za sušenje kako bi svi mogli da izaberu sušač ili ti odvlaživač.


Mogu li istovremeno sušiti vazduh u nekoliko soba?

Sušenje nekoliko prostorija u isto vreme je moguće, ali isušivanje jednog po jednog daleko je bolje i brže. Sem ako ne koristite mašine velikog kapaciteta (koje su u našoj ponudi zastupljene)  koje su po svojim tehničkim karakteristikama sposobne da prerade veliku količinu vazduha samim tim i da suše više prostorija odjednom.


Gde da stavim moju isušivač – odvlaživač – sušač – mašinu za vlagu ?

Najbolje mesto za postavljanje sušara je centar sobe.


Mogu li se provetravati prostori koji se  suše ?

Kondenzacioni isušivači treba da se koriste u zatvorenim prostorijama, tako da ne možete provetravati prostorija kada uređaj radi.


Mogu li zagrejati sobu koju sušim?

Prostor koji se suši može se zagrejati. Međutim, ne bi trebalo da prekoračite opseg radne temperature odvalaživača – razvlaživača – isušivača – mašina za vlagu. Takođe treba obratiti pažnju da ne usmeravate izvor toplote na sušaru - odvlaživač i da ga postavite na propisano rastojanje od sušare – isušivača - odvlaživača.


Da li dehumidifier – isušivač  menja temperaturu u sobi?

Kondenzacijski razvlažači povećavaju temperaturu u prostoriji u kojoj posluju. To zavisi od temperature i kubnog kapaciteta prostorije. Vazduh koji se izbacuje iz mašine  može biti veći od 1-3 ° C a pri dužem radu mašina za vlagu u prostoru će biti veća temperatura od 3 do 8 ° C.


Može li voda u rezervoaru kondenzatora - isušivača preliti?

Isušivači su opremljeni sistemima koji ih isključuju kada je rezervoar pun. Ovo ih sprečava  da preliju tj. da počnu nekontrolisano da cure oko mašine, sem mašina koje su konstruisane tako da se odvod kondenzata direktno sprovodi do slivnika u prostoru.


Koliko često treba prazniti rezervoar isušivača?

Isušivac - odvlaživač Vas upozorava kada se rezervoar mora isprazniti, ili u zavisnosti od uslova i količine vlage u prostoru mašinu treba kontrolisati pri velikoj količini vlage na svakih 8 h pa na 12h a kasnije na 24h (sve ovo zavisi od uslova na samom objektu).


Šta će se desiti ako izaberem sušač – isušivač – mašinu za vlagu  sa nedovoljnom efikasnošću?

Upotreba nedovoljno moćnog uređaja za isušivanje vlage značajno će povećati vrieme i cenu sušenja. To vam takođe može sprečiti da dostignete nivoe manje od 50% relativne vlažnosti vazduha.


Šta će se dogoditi ako odaberem sušač sa prekomernom efikasnošću?

Izbor preterano moćnog uređaja može uzrokovati neželjeno povećanje troškova kupovine ali ne i troškove i vreme sušenja kod rentiranja.Ukoliko kupite veći isušivač imaćete neiskorišćen potencijal sušara. Međutim rentiranjem većeg uređaja dobićete sigurnost i efikasnost i mogućnost da  ga koristite u većim prostorijama.


Koji je optimalan opseg vlažnosti u naseljenim mestima?

Pretpostavlja se da opseg relativne vlažnosti daje klimu udobnost između 30 i 65%. Najoptimalniji opseg je 40 do 50%.


 

© www.winwell.co.rs

Svi textovi su vlasništvo WINWELL - a, kopiranje ili korišćenje istih bez dozvole vlasnika je podložno tužbi i biće sankcionisano.