Preduzeće za trgovinu i usluge WINWELL d.o.o može Vam ponuditi kao jednu od svojih primarnih delatnosti u vidu usluga koja je potpuno nova na našem tržištu od 2005 godine. Preduzeće WINWELL d.o.o. raspolaže visokoproduktivnim gradjevinskim mašinama za izvlačenje vlage iz prostorija. Idealna za korišćenje u preduzetničkim radovima gde je neophodno efikasno isušivanje vlage (sušenje košuljice i sveže malterisanih zidova), poplava (efikasno sušenje natopljenih zidova), primenu može imati i u sušenju građe koja je predviđena za dalju obradu i tome slično (od velikih segmenata građe do dosušivanja parketa). Na taj način možete uštedeti svoje vreme i napredovati sa radovima u oblasti izgradnje nezavisno od vremenskih uslova i godišnjeg doba.

ISTORIJA

Peduzeće WINWELL d.o.o. osnovano 2005.god kao porodična firma. Od 2005 godine pa sve do danas WINWELL d.o.o. je neprestano upredjivao i širio lepezu svojih usluga kroz saradnju sa eminentnim svetskim proizvodjačem mašina za isušivanje vlage. WINWELL d.o.o. je nakon petnaestogodišnjeg rada stekao poverenje više od 10.000 korisnika usluga iz zemlje i inostranstva i dobio niz zahvalnica  kao društveno odgovorno preduzeće u humanitarnim akcijama – donacijama nakon majskih poplava 2014 godine.

RADNA ETIKA

U obavljanju svakodnevnih akrtivnosti i usluga težimo najvećim standardima profesionalizma.

WINWELL d.o.o. neguje poslovnu kulturu kroz dimenziju kvaliteta usluge kao što su:
- pouzdanost (sposobnost da se isporuči obećana usluga na odgovarajući način i vreme)
- odgovornost (spremnost da se odgovori na zahteve i potrebe potrošača/ korisnike usluga)
- sigurnost
- empatija (razumevanje i pružanje personalne usluge)
-
opipljivi rezultati

DRUŠTVENA ODGOVORNOST I VIZIJA

WINWELL d.o.o. je preduzeće orijentisano ne samo na svoje poslovne rezultate, već i na društveno odgovorno poslovanje, što je jedan od naših ciljeva. WINWELL d.o.o. iskazuje svoju društvenu odgovornost kroz davanje snažne podrške korisnicima svojih usluga, životnoj sredini i društvu. WINWELL d.o.o. ima jasnu viziju kako da unapredi svoje aktivnosti na polju društvene odgovornosti i uvek posluje kao društveno - odgovorna kompanija..

KUĆA OD SRCA - prijatelj serijala
 


Porodice koje smo pomogli iz Obrenovca:
 

  • Porodica Lazarević, Livadice, naselje Zabrežje
  • Porodica Jović, Ulica Raje Popovića
  • Porodica Drača, Ulica Vašariste


DRUŠTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU OBRENOVAC

Posle polava koje su zadesile gradjane Obrenovca javio nam se Dušan Matijević iz društva za cerebralnu i dečiju paralizu OBRENOVAC, sa molbom za pomoć u saniranju posledica poplava. Bilo nam je zadovoljstvo da pomognemo i doniramo MAŠINE ZA VLAGU. Uspeli smo da isušimo prostorije društva i zadovoljstvo korisnika prostorija nam je velika nagrada.

 

 

 
01
01

02-intervju DRUSTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU
02-intervju DRUSTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU

1 otvaranje
1 otvaranje

2 otvaranje
2 otvaranje

intervju DRUSTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU
intervju DRUSTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU