WINWELL d.o.o. neguje poslovnu kulturu kroz dimenziju kvaliteta usluge kao što su:
- pouzdanost (sposobnost da se isporuči obećana usluga na odgovarajući način i vreme)
- odgovornost (spremnost da se odgovori na zahteve i potrebe potrošača/ korisnike usluga)
- sigurnost
- empatija (razumevanje i pružanje personalne usluge)
- opipljivi rezultati

Aercube System

AERCUBE SYSTEM podno - međuslojno sušenje je uklanjanje vode ispod poda, keramičkih pločica, laminata i drvenih podova bez potrebe za uklanjanjem ovih slojeva. Više...

Za usluge iznajmljivanja možete nas kontaktirati.


Mašina za isušivanje vlage CDT 90 MK II

- CDT 90 MK II radi na principu kondezacije. Ventilator uvlači vlažan vazduh i pri prolasku kroz evaporator vazduh se rashladjuje na tempraturu ispod tačke kondezacije. Opseg rada mašine je od +3 do +32°C.


Mašina CDT 90MK II je profesionalna, gradjevinska, velikog kapaciteta, visokoproduktivna mašina koja nalazi vrlo široku primenu. Više...

Za usluge iznajmljivanja možete nas kontaktirati.


Mašina za isušivanje vlage CDT 60 MK II

- CDT 60 MKII radi na principu kondezacije. Ventilator uvlači vlažan vazduh i pri prolasku kroz evaporator vazduh se rashladjuje na tempraturu ispod tačke kondezacije. Opseg rada mašine je od +3 do +32°C.

Mašina CDT 60MKII je profesionalna, gradjevinska, visokoproduktivna mašina koja nalazi vrlo široku primenu. Više...

Za usluge iznajmljivanja možete nas kontaktirati.


Mašina za isušivanje vlage CDT 40 MK II

- CDT 40 MKII radi na principu kondenzacije. Ventilator uvlači vlažan vazduh u isušivač i kroz ugalj za evaporaciju. Više...

Za usluge iznajmljivanja možete nas kontaktirati.


Mašina za isušivanje vlage CDT 40S MK II

- CDT 40S MKII radi na principu kondezacije. Ventilator uvlači vlažan vazduh i pri prolasku kroz evaporator vazduh se rashladjuje na tempraturu ispod tačke kondezacije. Opseg rada mašine je od +3 do +32°C.

Mašina CDT40S MKII je namenjena prevashodno sušenju cementnih košuljica i podnih konstrukcija uduvavanjem vazduha ispod košuljice ili patosa posebnim crevima. Više...

Za usluge iznajmljivanja možete nas kontaktirati.


Mašina za isušivanje vlage AB 290B

- AD 290B je mašina najnovije generacije isušivača vlage sa silikonskim gelom kao standardnom opremom. Opseg rada mašine je od -15 do +35°C.

AD 290B isušivač je pogodan za isušivanje kako novih tako i poplavljenih zgrada ili prostorija, magacina, kao i vodnih stanica. Više...

Za usluge iznajmljivanja možete nas kontaktirati.


Mašina za isušivanje vlage AD 400-18

- CD 400-18 je mali i zgodan prenosni isušivač za domaću upotrebu. On radi na principu kondenzacije. Više...Uštedite svoje vreme i napredujte sa radovima bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba.  

Za usluge iznajmljivanja možete nas kontaktirati.


© WINWELL

Svi textovi su vlasništvo WINWELL - a, kopiranje ili korišćenje istih bez dozvole vlasnika je podložno tužbi i biće sankcionisano.